Visie en Missie

Visie

De zorg draait om mensen en is mensenwerk op maat.

Mijn visie is dat ik mijzelf als (zzp)verpleegkundige wil inzetten om de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van mensen te versterken. 

De zorg leveren vanuit de holistische visie, een visie waar de mens, lichaam, geest en zijn omgeving centraal staan.

 


Missie

Mijn missie is het verbinden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het coördineren en verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding bieden in veelal voorspelbare situaties om de gezondheid van de mensen vanuit lichamelijk, geestelijk, individueel en maatschappelijk perspectief te bevorderen.