Visie en Missie

Visie

Ik geloof sterk dat de zorg draait om mensen en dat het mensenwerk op maat is. Als zelfstandig verpleegkundige zet ik me in om de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van mensen te versterken. Ik streef ernaar om zorg te leveren vanuit een holistische visie, waarbij de mens, lichaam, geest en zijn omgeving centraal staan. Ik ben ervan overtuigd dat deze benadering de meest effectieve en menselijke manier is om zorg te verlenen. Mijn doel is om niet alleen de fysieke gezondheid van mijn patiënten te verbeteren, maar ook hun emotionele en mentale welzijn. Ik streef ernaar om een positieve impact te hebben op het leven van de mensen die ik verzorg, door hen de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te zijn.


Missie

Mijn missie is het verbinden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het coördineren en verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding bieden in veelal voorspelbare situaties om de gezondheid van de mensen vanuit lichamelijk, geestelijk, individueel en maatschappelijk perspectief te bevorderen.